Umělá inteligence a autorské právo

Městský soud v Praze ve svém aktuální rozhodnutí, č. j. 10 C 13/2023-16, výslovně konstatoval, že „obrázek vytvořený umělou inteligencí nepředstavuje autorské dílo podle § 2 AZ, neboť nesplňuje pojmové znaky autorského díla, neboť se nejedná o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti fyzické osoby – autora.“ A současně doplnil, že autorská práva nelze přiznat ani fyzické osobě, jež „zadala“ umělé inteligenci daný obrázek vytvořit.

https://www.epravo.cz/top/clanky/mestsky-soud-v-praze-o-umele-inteligenci-a-autorskem-pravu-117318.html